Beeldgeletterdheid, een definitie

Artikel

In het Referentiekader Beeldgeletterdheid van het Departement Onderwijs en Vorming staat het zo:

“Beeldgeletterdheid omvat alle (vereiste) kennis, vaardigheden en attitudes om visuele voorstellingen of afbeeldingen te begrijpen, te gebruiken en betekenis te geven.”
 

‘Visuele voorstelling of afbeelding’: waarover gaat het dan?

Het referentiekader Beeldgeletterdheid legt de nadruk op het creatieve en multimediale aspect van afbeeldingen. Wiskundige grafieken of aardrijkskundige kaarten vallen op die manier uit de boot.

Met andere woorden: het draait om beelden waarbij de beeldmaker - al dan niet bewust - een eigen perspectief in het beeld heeft gelegd.

Waar het dus wél om draait, zijn bijvoorbeeld foto’s, video’s, films, cartoons, tekeningen, schilderijen, advertenties, posters, beeldhouwwerken …

Lees meer over