Het beeld in de eindtermen

Onderzoeksresultaat
1 januari 2013

Wist je dat…

  • er 157 eindtermen en ontwikkelingsdoelen (ODET’en) op één of andere manier verwijzen naar beeldgeletterdheid of het omgaan met beelden?
  • veel van die ODET’en niet enkel over beelden gaan, maar vaak over media, kunst en cultuur in het algemeen?
  • ODET’en minimaal te halen doelstellingen zijn in het onderwijs? En sommige leerkrachten wellicht veel verder gaan?
  • teksten nog altijd op de eerste plaats komen in het onderwijs?
  • naarmate het onderwijsniveau verhoogt, de aandacht voor het omgaan met beelden - in wat voor vorm ook - vermindert?
  • die afname vooral toe te wijzen is aan de afwezigheid van vakken als Muzische Vorming of Artistieke Opvoeding vanaf de tweede graad van het secundair?
  • er vreemd genoeg bijna geen verwijzingen zijn naar beeldgeletterdheid in de vakoverschrijdende ODET’en op vlak van ICT?
  • er in de taalvakken ook ODET’en verwijzen naar beelden? Hier gaat het vooral over hoe beeld tekst kan ondersteunen.
  • er geen uitgesproken eensgezindheid is over welke beeldgeletterdheidscompetenties nu écht noodzakelijk aangeleerd moeten worden om kinderen en jongeren op te voeden tot kritische, bewuste en actieve burgers?

Meer weten?

Vandenbroucke, A., Vermeersch, L. (2013). Het beeld in beeld. De plaats van beeldgeletterdheid in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. Leuven: HIVA-KU Leuven.

Bijlagen

Werken mee aan dit initiatief