Visual Thinking Strategies in rondleidingen

Praktijk

Het FOMU heeft een uitgebreid team van enthousiaste gidsen. Ze leiden je graag rond met kennis van zaken en oog voor detail. 

De gidsen gaan in dialoog met de groep tijdens een interactieve rondleiding. Ze maken hierbij onder andere gebruik van de gesprekstechniek Visual Thinking Strategies (VTS). VTS is ontstaan uit een samenwerking tussen psycholoog Abigail Housen en het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Intussen maakt de techniek op veel basisscholen in de VS deel uit van het onderwijscurriculum.

Bij VTS speel je met drie vragen:

  1. ‘Wat gebeurt er?’
  2. ‘Waaraan zie je dat?’
  3. ‘Wat zie je nog meer?’

Hoewel deze drie vragen bedrieglijk eenvoudig lijken, zit de kunst niet in stellen van vragen maar in het parafraseren. De vragen stimuleren de deelnemers om nauwkeurig te observeren, te formuleren, te onderbouwen wat ze zien, en om actief deel te nemen aan het gesprek. De techniek brengt een open dialoog tussen de toeschouwer en het kunstwerk tot stand, waarbij het kunstwerk écht het vertrekpunt is. De kracht van VTS schuilt dan ook in het feit dat je als begeleider niet vanuit een bepaalde focus vertrekt, maar dat je de bezoekers uitnodigt om het kunstwerk zelf te exploreren.

Links

Werken mee aan dit initiatief