Leren met beelden

Handleiding: Leren met beelden

Tool
1 december 2014

Beeldtaal biedt zowel uitdagingen, als extra mogelijkheden voor het onderwijs. Er is weinig materiaal voorhanden voor leerkrachten om beeldtaal in de klas binnen te halen. Wat er is, richt zich meestal op leren beelden begrijpen. (Gemanipuleerde) beelden kunnen interpreteren in deze maatschappij van Photoshop en reclamefoto’s. Maar het moet ook gaan om zelf communiceren, zelf een verhaal vertellen, communicatie en creativiteit.  Want kinderen moeten leren lezen, schrijven en spreken, niet alleen met woorden, maar ook met beelden.

Lespakket Leren met beelden

Daarom vroeg Mediawijs fotografe Evy Raes en communicator Nel Broothaerts (Incepti) een lessenpakket te ontwikkelen. Het pakket geeft leerkrachten handvatten om concreet met beelden en beeldtaal aan de slag te gaan. Het reikt werkvormen aan te reiken die rijk en verrijkend zijn, die kinderen aanmoedigen om hun intuïtieve blik te verscherpen. Je kunt het pakket hieronder downloaden.

Handleiding lagere school Leren met beelden

Het pakket maakt ook onderdeel uit van een handleiding Leren met beelden, die uitgegeven werd door Garant.  Heit boek is een hulpmiddel om kinderen zelf goede beelden te leren maken. Beelden die precies datgene vertellen wat ze willen dat ze vertellen. Als leerkracht hoef je geen amateurfotograaf te zijn om dit boek te gebruiken. De uitgewerkte werkvormen zorgen ervoor dat kinderen stap voor stap een leerproces doorlopen om de nodige kennis en vaardigheden op te bouwen. Bovendien krijg je heel wat achtergrondinformatie én inspiratie om de methodieken in diverse vakken in te zetten om de lessen te verrijken. Want beeldtaal is een taal, die per definitie vakoverschrijdend werkt. Door beelden te integreren in een vakoverschrijdende aanpak, zul je merken dat de leerwinst bij de leerlingen stijgt.

Je kunt het boek online bestellen.

Werken mee aan dit initiatief